Tyrimai

KAIŠIADORIŲ RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKYTOJŲ POŽIŪRIS Į PAMOKĄ IR JOS KOKYBĘ. 2011 m.

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO POREIKIAI

 

2011m. 2012m. 2013m.Paskelbtas tyrimas
2015 m. birželio 10 d., trečiadienis
Ugdymo plėtotės centro tinklalapyje rasite tyrimo „Kvalifikacijos tobulinimo paslaugų įtaka praktinei bendrojo ugdymo mokyklos mokytojo veiklai" ataskaitą http://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/tyrimai/failai/A-Kalvaitis-Mokytoju-kvalifikacijos-tobulinimas-tyrimo-ataskaita.pdf