Apklausa

Mokytojui labiausiai trūksta
 

Paieška

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Veiklos sritys

 

MISIJA

Skatinti, remti ir plėsti Kaišiadorių rajono mokytojų, kultūros darbuotojų, kitų suaugusiųjų bendruomenės narių bei rajono ugdymo įstaigų ugdytinių galimybes mokytis visą gyvenimą, sudaryti sąlygas tobulinti bendrąsias ir profesines kompetencijas.

 

 FILOSOFIJA

Asmeninis meistriškumas tobulinamas tik nuolatos besimokant. Kad galėtume mokytis, turime suvokti savo neišsilavinimo lygį, kompetencijos stoką, būtinas tobulėjimo sritis. Tik besimokantiems t. y. ieškantiems pokyčių savo pačių viduje - „kelionė jau pati savaime yra atlygis“ (M. Fullan). Tiesiog neįgyvendinsime savo tikslų, neatliksime savo paskirties – skatinti bendruomenę nuolatos mokytis ir veiksmingai bendradarbiauti, jei nemėgsime to daryti patys. Jei norime, kad tai pavyktų mūsų klientams, pirmiausia tai turi pavykti mums.

Tikime, kad galime padėti telktis besimokančiųjų bendruomenei, kuri ne tik kalbės apie svarbius pokyčius, bet ir ryžtingai vykdys juos.

 

VERTYBĖS

Dėmesys ir pagarba klientui.

Nuolatinis mokymasis ir mokymosi kompetencijų taikymas praktikoje.

Bendras darbas siekiant bendro tikslo.