rentacar oto kiralama arac kiralama
aysumporno izleporno izlepornporno izlepornoporno izlepornomobil pornopornopornporno indirporno izleporno tvpornoseksseks izleporno izlesikişsikişporn izlexhamsterazgın pornosıcak pornosinirsiz pornoxvideosyesilcam izleporno izlepornoporno porno izle bedava oyun oyna 2013 hairstyles dolap tamircisi porno Flas Oyun Oyna Yemek Tarifi Ask Sözleri Komik Video izle dusakabin pergola tente ipad servisi Sandalye bayrakci
Edukacinės patirties bankas

Metodiniai pranešimai

 

O.Tarulienė „Mūsų pirmieji žodžiai“

 

R. Sausaitienė „Pirmokų adaptacija“

 

Socialinio pedagogo veikla Kaišiadorių rajono Paparčių pagrindinėje mokykloje vykdant neformalujį ugdymą. Vyr. socialinė pedagogė Daiva Janonienė (Kaišiadorių raj.Paparčių pagr. mokykla)

 

Informacinių ir komunikacinių technologijų taikymas logopedinėse pratybose. Erika Kriščiūnienė, Jūratė Grinkevičienė (Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija).

 

INTELLIKEYS USB prietaiso naudojimas ir veiklų rengimas. Ema Karpinienė, Renata Sladkevičienė (Kaišiadorių specialioji mokykla)

 

Logopedo patarimai būsimų prmokų tėveliams. logopedė Erika Kriščiūnienė (Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija)

 

Meninės raiškos priemonių panaudojimas specialiųjų poreikių vaikų ugdymo procese. Inga Kuzinevičienė (Kaišiadorių specialioji mokykla)

 

Mokomės kitaip. Vyr.specialioji pedagogė Jūratė Vaitkevičienė (Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija)

 

Projektas „Žaidybinė veikla rišliosios kalbos ugdymui“. Vyr. logopedė Rasa Nevedomskienė (Kaišiadorių r. mokykla-darželis "Rugelis")

 

Elektroninės pratybos "Raidžių keliu". Vyr. specialioji pedagogė Jūratė Vaitkevičienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė Natalija Kocienė (Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija)

 

Socialinio pedagogo pagalba probleminiams mokiniams. Geroji patirtis. Daiva Janonienė, Kaišiadorių r. Paparčių pagrindinės mokyklos vyr. socialinė pedagogė, Kaišiadorių r. socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimų vertinimo galimybė. Jūratė Vaitkevičienė, specialioji pedagogė metodininkė (Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija)

 

Specialiosios mokymo priemonės. Ema Karpinienė, specialioji pedagogė metodininkė (Kaišiadorių specialioji mokykla)

 

Specialiųjų poreikių mokinių pažinimo ypatumai. Specialioji pedagogė Jurgita Džekčiorienė (Kaiįiadorių Vaclovo Giržado progimnazija)

 

Tėvų ir specialistų bendradarbiavimas Kaišiadorių specialiojoje mokykloje. Vyr.i specialioji pedagogė Renata Sladkevičienė (Kaišiadorių specialioji mokykla)Renginių medžiaga

2015m.

 

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumą skatinantys ir slopinantys veiksniai. Auklėtoja Edita Stanislauskienė (Kaišiadorių lopšelis-darželis „Žvaigždutė“)
2. Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų prevencija. Logopedė metodininkė Birutė Tadarauskienė (Kaišiadorių lopšelis-darželis „Spindulys“)
3. Psichologinė pagalba Kaišiadorių specialiojoje mokykloje. Psichologė Rita Vėželienė (Kaišiadorių specialioji mokykla)
4. Pirštukų žaidimai. Auklėtoja Lina Olišauskienė (Kaišiadorių lopšelis-darželis „Žvaigždutė“)

5. Netradicinės kūno kultūros pamoka „Zumba fitness“ bei „Pilates mankšta“. Vyr. mokytoja Diana Dindaitė

 

2014m.

 

L.Laurinčiukienė „Pozityvaus mąstymo strategijos“ 

 

B.Autukevičienė „Ugdomojo proceso planavimo ir realizavimo iš vaiko perspektyvos teoriniai ir praktiniai aspektai (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas)“

 

V. Bingelienė „Viešųjų pirkimų organizavimas, teisinis reglamentavimas ir vykdymo aktualijos 2014-2015 metais"

 

G. Kmieliauskienė, R. Liagienė „Kolegialus grįžtamasis ryšys – Komandinis darbas – Įsivertinimas“

 

J.Morkūnaitė „Elektroninio dienyno diegimas mokykloje“ I dalis, II dalis. Medžiagos archyvas

 

J.Litvinaitė „Socialinių mokslų integracija: bendradarbiavimo galimybės ir pavyzdžiai“. Medžiagos archyvas

 

2013m.

 

A.Gaižauskienė  „Vaikų emociniai ir elgesio sutrikimai“

 

R. Jankauskienė „Vaiko ugdymo individualizavimas priešmokyklinėje grupėje“


L. Laurinčiukienė „Vaidmenys komandoje“


R. Dudzinskienė „Ugdymo diferencijavimas – įvairių mokinių poreikių tenkinimo galimybė“


D. Morkūnienė „Kitoks mokytojas – kitokia pamoka – kitokia mokykla“


E. Šliauterienė „Sveiko balso išsaugojimas ir jo sutrikimų korekcija“

 

R.Aranauskienė „Interaktyvios lietuvių kalbos pamokos pagrindinėje mokykloje“

 

S.Vaičekauskienė „Išorinio vertinimo metu Kaišiadorių rajono ir šalies mokyklose stebėtų lietuvių kalbos pamokų kokybės aspektų palyginimas“

 

I.Bagdonė „PAMOKOS KOKYBĖS VERTINIMAI (išorės vertinimo duomenų analizė)“

 

R.Stonienė Kaip suprasti ir palaikyti šiuolaikinį paauglį"

 

Dr. Nijolė Bankauskienė, dr. Nijolė Čiučiulkienė, dr. Aldona Augustinienė  Programų rengimo metodika"


I.Ladygienė „Plaukimo pradinio mokymo metodika“

 

V.Tamašauskas "Lūžis švietime įvyks tik pakeitus pamokos vadybą", "Nuo pamokos vadybos iki dienyno pildymo"

 

A.Augustinienė "Programų ir išvadų formulavimas. Recenzijų rašymas"

 

2012m.

 

Nijolė Butrimavičienė „Turkiško žguto panaudojimo galimybės“

 

Regina Budrienė „Specialioji pedagoginė pagalba Lietuvoje ir mokinių ugdymo patirtis Europos šalyse“

 

Skaidrė Kriugždienė „Interaktyvių metodikų taikymas ugdymo procese“

 

Eglutė Šliauterienė „Dizartrijų formos tyrimo planas, metodai, vertinimo kriterijai, korekcija“dizartrijų nustatymasvaikų  dizartrijos vertinimo skalė.

 

Aušra Samoškaitė „Papuošalų gamyba iš medžiagų ir odos“

 

Ilmantė Bagdonė, Nerija Baltrėnienė  „Mokymąsi  skatinančios strategijos“

 

Irena Druskienė „Ekologinis - gamtosauginis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“

 

Skaidrė Kriugždienė „CleverBoard interaktyvioji lenta“

 

M.Bartninkas „Mokinio teisių ir pareigų teisiniai aspektai“

 

Lidija Laurinčiukienė „Nuo įstaigos įvaizdžio iki efektyvios komandos formavimo“

 

Inga Kuzinevičienė „Dailės terapijos bei netradicinių dailės metodų panaudojimas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo procese“

 

2011m.

 

Seminaro „Mokytojo padėjėjo vaidmuo mokykloje“ (Lektorė Loreta Baumilienė) medžiaga 1. >>> 2. >>>

 

Seminaro „Įsivertinimo rezultatų panaudojimas įstaigos planavimui“ (lektorė Akvilė Grigienė) medžiaga 1. >>> 2. >>>

 

Seminaro „Efektyvios komandos formavimas“ (Lektorė Lidija Laurinčiukienė) medžiaga 1. >>> 2. >>> 3. >>> 4. >>>

 

Seminaro „Įstaigos įvaizdžio formavimas“ (Lektorė Lidija Laurinčiukienė) medžiaga 1. >>> 2. >>> 3. >>> 4. >>> 5. >>>

 

Seminaro "Interaktyvūs mokymo(-si) metodai, priemonės ir jų taikymo pradinio mokymo ir mokymosi kokybei gerinti" medžiaga

Lektorės R.Ašmenienės medžiagos archyvas >>

Lektorės B.Pilvelienės medžiagos archyvas >>

 
Kaišiadorių rajono mokytojų metodinių darbų, atrinktų į Centro metodinių priemonių duomenų bazę, kortelės pagal dalykus
2011 m. birželio 3 d., penktadienis
Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Priešmokyklinis ugdymas
Pradinis ugdymas Matematika Informacinės technologijos
Ekonomika Fizika Chemija
Biologija Geografija Lietuvių kalba
Rusų kalba Anglų kalba Vokiečių kalba
Istorija Dailė Muzika
Technologijos Logopedai Kūno kultūra
Įvairūs
 
Kaišiadorių rajono mokytojų metodinių darbų, atrinktų į Centro metodinių priemonių duomenų bazę, sąrašai
2011 m. birželio 3 d., penktadienis

2006 m.    2007 m.   2008 m.   2009 m.   2010 m.  2011 m.  2012 m.  2013 m.

 
Rusų kalbos mokytojams
2011 m. lapkričio 9 d., trečiadienis
Jonavos rajono rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio (pirmininkė R. Kaminskienė) narių surinktos naudingos nuorodos rusų kalbos pamokoms (seminaro "Internetas rusų kalbos pamokose" praktinė užduotis).
 
Video medžiaga pamokoms
2011 m. lapkričio 26 d., šeštadienis

LNK laidoje "Girių horizontai" - Kaišiadorių miškų urėdija. Naudinga medžiaga biologijos, istorijos, geografijos pamokoms, padėsianti sieti mokinių ugdymą su gyvenamąja aplinka, kelti mokymosi motyvaciją.

 
Daugiau įrašų...
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > ir >>

Puslapis 1 iš 2