rentacar oto kiralama arac kiralama
aysumporno izleporno izlepornporno izlepornoporno izlepornomobil pornopornopornporno indirporno izleporno tvpornoseksseks izleporno izlesikişsikişporn izlexhamsterazgın pornosıcak pornosinirsiz pornoxvideosyesilcam izleporno izlepornoporno porno izle bedava oyun oyna 2013 hairstyles dolap tamircisi porno Flas Oyun Oyna Yemek Tarifi Ask Sözleri Komik Video izle dusakabin pergola tente ipad servisi Sandalye bayrakci
Istorija

Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centro istorijos ištakos – 2000–ieji metai. Būtent tada Kaišiadorių rajono tarybos 2000 m. gegužės 31 d. sprendimu nr. 48 buvo nutarta ,,atskirti nuo Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo ir kultūros skyriaus informacinę ir aptarnavimo, kvalifikacijos kėlimo tarnybas ir jas sujungus įsteigti atskirą biudžetinę Švietimo įstaigų aptarnavimo tarnybą nuo 2000 m. rugpjūčio 21 d.”. Tarnyboje dirbo 12 darbuotojų.


Plėtėsi Tarnybos teikiamos paslaugos švietimo, kultūros ir kitoms įstaigoms, vykdomos kvalifikacijos tobulinimo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo funkcijos, todėl buvo tikslinga pakeisti įstaigos pavadinimą. 2003 m. liepos 31 d. Kaišiadorių rajono tarybos sprendimu nr. 112 Tarnyba pavadinta Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centru.

 

2003 m. surengti pirmieji šeši kvalifikacijos tobulinimo renginiai rajono pedagogams. Tarnybai ir Centrui iki 2004 m. gegužės 27 d. vadovavo direktorė Rimutė Arlauskienė.

 

Nuo 2004 m. Centro direktore dirba Kristina Rūta Dzeventlauskienė. 2004 m. pradėjo veikti Centro interneto svetainė. Įsteigta rajono mokytojų metodinė taryba.

 

Nuo 2005 m. Centras tampa nuolatiniu Tarptautinės suaugusiųjų švietimo savaitės dalyviu. Surengti respublikiniai renginiai: Respublikinė istorijos olimpiada; Respublikinis 37-asis jaunųjų filologų konkursas. Įsteigtas Civitas klubas.

 

2005–2006 metais dalyvaujant EESF projektuose ,,Švietimo centrų infrastruktūros plėtra” ir "Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka" įvykdyta Centro renovacija, po kurios atsinaujino ne tik patalpos, bet ir inventorius, įsigyta modernios technikos, vykdyti mokymai Centro darbuotojams ir rajono pedagogams.

 

Nuo 2006 tradiciškai Tarptautinės mokytojo dienos proga Centras organizuoja Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo darbuotojų meninės kūrybos parodą „Stipriau už įprotį mokyti".

 

2007 m. Centras akredituotas. Akredituotos I-osios veiklos srities „Mokymosi aplinkos" dalys: „Seminarai", „Gerosios patirties sklaida", „Projektinė veikla", „Parodos", ir II-osios veiklos srities „Vadyba ir administravimas" dalys: „Planavimas ir administravimas", „Сentro įgyvendinamos pedagogų kvalifikacijai tobulinti skirtos programos", „Įvaizdžio formavimas". Centro akreditacijos pažymėjimo nr. 018. Nuo 2007 m. Centre Kaišiadorių rajono bendruomenė tradiciškai susirenka rašyti Nacionalinį diktantą. Įvykdyti projektai: Gabių vaikų ir jaunimo ugdymo - „Mūsų pėdos", Pilietinio ir tautinio ugdymo - „Oi kai aš augau...".

 

2008 m. surengtas Lietuvos maironiečių sambūris (apie 1000 dalyvių). Įsteigta Senjorų klasė. Sudalyvauta/Įvykdyti projektai: "Atviros informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemos (AIKOS) sukūrimas ir plėtojimas"; "Profesinio orientavimo sistemos sukūrimas ir diegimas"; pilietinio ir tautinio ugdymo - „Mokinių savivalda – teisė spręsti ir veikti savarankiškai"; „Kaišiadorių rajono mokytojų kompetencijų tobulinimas žalingų įpročių prevencijos srityje"; „Žinau, kas esu, žinau, kuo būsiu. Profesinis informavimas"; „Mėgti, mokėti, išmanyti, veikti. Gabiųjų sambūris". Išleistas leidinys "Suaugusiųjų švietimo galimybės Kaišiadorių rajone". PPRC surengta priemonių paroda  „Sveika gyvensena (kūno kultūra, sveika mityba, saugumas, ekologija, žalingi įpročiai, psichinė sveikatos profilaktika) Kauno ir Kaišiadorių rajonų ugdymo institucijose". Sudalyvauta respublikinėje mokytojų parengtų ir ugdymo procese naudojamų mokymo priemonių parodoje „Mokytojų edukacinė kūryba", skirtoje Lietuvos švietimo reformos dvidešimtmečiui paminėti. Įsteigtas KVA klubas.

 

2009 m. lapkričio 5 d. vykusio seminaro „Mokyklų bibliotekų darbuotojų IKT kompetencijų tobulinimas naudojant darbe informacinę sistemą MOBIS" metu išduotas 10 000–asis kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas. Jis įteiktas Žiežmarių vidurinės mokyklos bibliotekininkei Jurgitai Fedorinienei. Įvykdytas pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Tūkstantis Kaišiadorių rajono mokinių kūrinių – gimtajam kraštui ir visai Lietuvai". Bendradarbiaujant su kultūros įstaigomis išleistas leidinys „Kaišiadorių rajono kultūros įstaigos". Laikraštyje "Kaišiadorių aidai" pradėtas leisti puslapis „Mokytis – tai atrasti", skirtas informacijai apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą, mokytojų veiklą, renginius mokiniams, Centro veiklą. Dalyvauta/vykdyti projektai: „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo infrastruktūros plėtra"; „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra"; „Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimas"; ,,Gabūs vaikai - šviesi visuomenė"; „Kaišiadorių rajono mokinių kūryba – Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui"; „Besimokantis jaunimas atkurtoje valstybėje: istorinis ir kultūrinis kontekstas nūdienos realijose". Informacinis leidinys publikuojamas tik elektroniniu formatu. Centras tampa Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos nariu.

 

2010 m. organizuotas Kaišiadorių rajono savivaldybės mokytojų ekspertų ir mokytojų metodininkų atvirų pamokų ciklas ,,Mokome ir mokomės Kaišiadorių krašte", skirtas pirmojo Kaišiadorių vietovardžio paminėjimo 420-mečiui. Surengta respublikinė paroda „Neformalusis ugdymas" UPC (Vilnius). Dalyvauta/vykdyti projektai: „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra"; "Besimokančių mokyklų tinklai"; "Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtra Pietryčių, Vidurio, Šiaurės ir Šiaurės rytų Lietuvos regionų mokyklose"; „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas"; „Smurto mažinimas Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklose"; „Kauno apskrities savivaldybių institucijų darbuotojų kompetencijų tobulinimas"; „Teacher trainers and teacher students".

 

2011 m. Įsteigtas Trečiojo amžiaus universitetas. Organizuotas profesinio meistriškumo konkursas „Mano sėkmingiausia pamoka". Atnaujinta Centro interneto svetainė. Įkurta Centro svetainė Facebook socialiniame tinkle. Dalyvauta/vykdyti projektai: „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra"; "Besimokančių mokyklų tinklai"; "Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtra Pietryčių, Vidurio, Šiaurės ir Šiaurės rytų Lietuvos regionų mokyklose"; „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas"; „Smurto mažinimas Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklose"; „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiesiems asmenims bendrąsias kompetencijas"; „Teacher trainers and teacher students". Atliktas finansinis Centro auditas.

 

2012 m. surengti konkursai „Mano sėkmingiausia pamoka", „Esė apie pamoką". Dalyvauta/vykdyti projektai: „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra"; "Besimokančių mokyklų tinklai"; "Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtra Pietryčių, Vidurio, Šiaurės ir Šiaurės rytų Lietuvos regionų mokyklose"; „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas"; „Smurto mažinimas Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklose"; „Teacher trainers and teacher students"; „Planuokime karjerą"; „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)"; ,,Inovatyvūs mokymai kultūros specialistams"; ,,Muziejų specialistų profesinių kompetencijų ugdymas".

 

2013 m. Surengti konkursai: mokytojų profesinio meistriškumo konkursas "Mokinio sėkmė mano pamokoje", 5-8 klasių mokinių konkursas „Šansas 2013“ (890 dalyvių), piešinių konkursas „Gimtojo krašto atspindžiai“ ir kt. Centro salėje pirmą kartą organizuota rajono mokinių dailės olimpiada „gyvai“, t. y. olimpiados darbus mokiniai nuo pradžios iki galo kurė vietoje. Dalyvauta/vykdyti projektai: „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra"; "Besimokančių mokyklų tinklai"; „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas"; „Planuokime karjerą“; „Smurto mažinimas Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklose"; „Regioninių švietimo valdymo informacinių sistemų plėtra ir švietimo politikos analizės specialistų kompetencijos tobulinimas (II etapas) - mokymai; „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)", pradėti projekto „Lyderių laikas2“ stažuočių organizavimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje darbai. Atlikti tyrimai: „8-12 klasių mokinių profesinis informavimas, konsultavimas ir orientavimas Kaišiadorių rajono bendrojo ugdymo mokyklose“, „Kaišiadorių rajono mokinių požiūris į pamoką ir jos kokybę“, „Kaišiadorių rajono mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai“. Bendradarbiauta gerosios patirties sklaidos srityje su Vilkaviškio rajono mokytojų metodinių būrelių pirmininkais, Ventspilio (Latvija) švietimo įstaigų vadovais. Gegužės mėnesį studijas baigė I-oji TAU laida. Nuo spalio mėnesio prasidėjo paskaitos II-ajai studentų laidai. Vyko dalykų mokytojų Metodinės dienos. Bendradarbiaujant su Klaipėdos rajono švietimo centru pradėti organizuoti webinarai (paskaitos internete).

1 Svarbus ministro įsakymas