Pagalba mokyklai
Vlastybės pažinimo centras kviečia mokytojus
2017 m. spalio 2 d., pirmadienis
2017 m. spalio 4 d. (trečiadienį), 16 val. ir spalio 21 d. (šeštadienį), 13 val. mokytojus į specialią ekskursiją kviečia Valstybės pažinimo centras. Ekskursijos metu Centras pristatys ne tik interaktyvią moderniausio Lietuvoje edukacinio centro ekspoziciją, tačiau ir mokytojams bei mokiniams čia siūlomus užsiėmimus. Lankydamiesi Valstybės pažinimo centre, mokytojai išvys netrukus duris užversiančią ekspoziciją Laisvė dalyvauti, susipažins su mokiniams organizuojamų edukacinių užsiėmimų temomis ir galimybėmis savarankiškai vesti pamokas netradicinėje mokymosi erdvėje. Daugiau informacijos ir registracija į ekskursijas: http://www.pazinkvalstybe.lt/lt/naujiena/211 , apsilankymas ir visos Valstybės pažinimo centre teikiamos paslaugos – nemokamos.
 
Informacija mokiniams ir studentams
2017 m. rugsėjo 7 d., ketvirtadienis
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos primena keletą svarbių dalykų, kad besimokantiems būtų lengviau orientuotis privalomojo sveikatos draudimo (PSD) sistemoje. Rasite čia.
 
Nauji teisės aktai
2017 m. rugpjūčio 29 d., antradienis

1. Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašas;

2. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.2.1-ESFA-V-727 priemonės „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašas;

3. Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai;

4. Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika (pakeitimas);

5. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros nuostatai;

6. Statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas" pildymo taisyklės (pakeitimas);

7. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.2.1-ESFA-V-726 priemonės „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas" projektų finansavimo sąlygų aprašas;

8. Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (pakeitimas);

9. Ūkio subjekto patikrinimo bendrinis kontrolinis klausimynas (pakeitimas);

10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimas Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo" (pakeitimas);

11.Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų gairės 2018 metams.

12. Žmogaus saugos bendroji programa;

13. Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas (pakeitimas);

14. Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas.

 
Konferencijos medžiaga
2017 m. rugpjūčio 28 d., pirmadienis
Su konferencijos „Savivaldybių švietimo būklė: prielaidos ugdymo kokybei gerinti" medžiaga galite susipažinti čia.
 
ŠĮ pakeitimai
2017 m. liepos 7 d., penktadienis

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 37, 43, 47, 48, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 68 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 51, 563 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS, 2017 m. birželio 30 d. Nr. XIII-592, Vilnius

 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > ir >>

Puslapis 1 iš 30