Dokumentai
2010 m. liepos 8 d., ketvirtadienis

Mokytojo profesijos kompetencijos aprašas (ŠMM)

Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašas (ŠMM)

Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai (ŠMM)

Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų akreditavimo tvarkos aprašas (ŠMM)

Kvalifikacijos tobulinimo programos formos pildymo vadovas

 

***

Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centro neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinavimo, planavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas

 

Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centro kvalifikacijos tobulinimo programų atrankos ir įgyvendinimo tvarkos aprašas

 

Kvalifikacijos tobulinimo programos (iki 18 val.) forma

 

Kvalifikacijos tobulinimo programos (nuo 18 val.) forma