Apklausa

Mokytojui labiausiai trūksta
 

Paieška

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
ŠKPC
Susitikimas su jaunaisiais mokytojais
2017 m. rugsėjo 12 d., antradienis
Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro pedagoginė psichologinė tarnyba 2017 m. rugsėjo 28 d. 14 val. kviečia jaunuosius mokytojus, kurie turi darbo stažą iki penkerių metų, ir visus norinčius į susitikimą, kurio metu pasidalinsime žiniomis, patirtimi, idėjomis, nagrinėsime rūpimus klausimus, dalinsimės džiaugsmais ir sunkumais ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius. Susitikimas vyks adresu Gedimino g. 48, Kaišiadorys. Maloniai kviečiame dalyvauti.
 
Informacija mokiniams ir studentams
2017 m. rugsėjo 7 d., ketvirtadienis
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos primena keletą svarbių dalykų, kad besimokantiems būtų lengviau orientuotis privalomojo sveikatos draudimo (PSD) sistemoje. Rasite čia.
 
Kviečiame mokytis!
2017 m. rugsėjo 1 d., penktadienis
tau_m
 
Rugsėjo renginiai
2017 m. rugsėjo 1 d., penktadienis
Kviečiame dalyvauti renginiuose rugsėjo mėnesį. Rasite čia.
 
Viso gero!
2017 m. rugpjūčio 31 d., ketvirtadienis
viso geroNuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Kaišiadoryse veiks Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centras. Šio centro Neformaliojo švietimo skyrius perima mūsų Centro funkcijas ir tęs darbą toliau. Skyriaus adresas - Kęstučio 22, Kaišiadorys (ten pat, lopšelio darželio „Žvaigždutė“ pastate). Kadangi artimiausiu metu (kol nebus įdarbinti nauji darbuotojai) skyriuje dirbs tik du žmonės, prašome Jūsų supratimo ir kantrybės. Viskas bus gerai! Gerų naujų mokslo metų!
 
Su nauju Rugsėju!
2017 m. rugpjūčio 31 d., ketvirtadienis

21231048_1576094639116413_7479640996074851777_nKaišiadorių muziejus ir Kaišiadorių kultūros centras naujo Rugsėjo proga kviečia į labai įdomią parodą. Būtinai aplankykime!

Gerų naujųjų mokslo metų!

 
Nauji teisės aktai
2017 m. rugpjūčio 29 d., antradienis

1. Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašas;

2. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.2.1-ESFA-V-727 priemonės „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašas;

3. Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai;

4. Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika (pakeitimas);

5. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros nuostatai;

6. Statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas" pildymo taisyklės (pakeitimas);

7. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.2.1-ESFA-V-726 priemonės „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas" projektų finansavimo sąlygų aprašas;

8. Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (pakeitimas);

9. Ūkio subjekto patikrinimo bendrinis kontrolinis klausimynas (pakeitimas);

10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimas Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo" (pakeitimas);

11.Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų gairės 2018 metams.

12. Žmogaus saugos bendroji programa;

13. Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas (pakeitimas);

14. Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas.

 
Kol dar neprasidėjo pamokos...
2017 m. rugpjūčio 28 d., pirmadienis

Audronė Šarskuvienė kalba apie pamokos tobulinimą remiantis išorinio vertinimo ataskaita. Rasite čia -

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/08/audrone-sarskuviene-pamokos-tobulinimas.html

 
2017-2019 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETAI
2017 m. rugpjūčio 28 d., pirmadienis

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-647 patvirtino

VASTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2017-2019 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETUS.

 

1. Prioritetas: Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas. Prioriteto kryptys:

1.1. Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos.

1.2. Mokinio refleksija, pažangos ir lūkesčių įsivertinimas.

1.3. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas.

2. Prioritetas: Įrodymais grįstas mokymas. Prioriteto kryptys:

2.1. Tarptautinių tyrimų, mokyklos išorės vertinimo ir kitų vertinimų rekomendacijų ir informacijos panaudojimas proceso kokybei gerinti.

2.2. Vertinimas ir įsivertinimas mokyklos veiklos kokybei.

2.3. Pedagoginio personalo veiksmingumo didinimo priemonės.

3. Prioritetas: Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. Prioriteto kryptys:

3.1. Profesinis pedagogų skaitmeninis raštingumas.

3.2. Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos.

3.3. Dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo turinio kaita.

 
Konferencijos medžiaga
2017 m. rugpjūčio 28 d., pirmadienis
Su konferencijos „Savivaldybių švietimo būklė: prielaidos ugdymo kokybei gerinti" medžiaga galite susipažinti čia.
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > ir >>

Puslapis 2 iš 187